Arboristitööd

Puude- ja põõsaste istutamine
Puude hooldus
Ohtlike puude raie
Kändude freesimine
Sidemete paigaldamine murdumisohtlikutele puudele

Nõustamine

Eksperthinnangud

Mulla, puude ja raiejääkide veod

Nõustamine: väljasõit Pärnu linnas 20EUR, maakonnas hind kokkuleppel
arborist 56 900 982
              5692 5452

Kännufrees

Traktor (Branson 5020c)