Teenused

Konsultatsioon

 

Puittaimestiku inventeerimine

Haljastusplaanid

Aiaplaanid

 

Puude hoolduslõikus

Viljapuude hooldus

Ohtlike puude raie

Kändude freesimine

Sidemete paigaldamine murdumisohtlikele puudele

Mulla, puude ja raiejääkide veod

Puude ja põõsaste istutamine

Eksperthinnangud

 

 

Kännufrees

Traktor (Branson 5020c)