Kaaliumnitraat Krista K Plus

Kaaliumnitraat Krista K Plus

Vees lahutuv kristalliline lämmastik- ja kaaliumväetis kastmis- ja leheväetamiseks kasvuhoones ja avamaal.

N-P2O5-K2O 13,7-0-46,3

Kasutamisjuhend

Krista K Plus on kasutatav kastmisväetisena või leheväetisena.

Kastmisväetamine

Kasvuhoones: 0,05-0,15% kontsentratsiooniga toitelahus (0,5-1,5 kg/1000 l vett).
Avamaal: 0,1-0,2% kontsentratsiooniga toitelahus (0,01-0,2 kg/1000 l vett). Avamaale võib panna väetist normiga 60-120 kg/ha.

Lehtede kaudu väetamine

Lahuse kontsentratsioon 0,1-0,2% (1-2 kg/100 l vett). Leheväetamist korratakse vajadusel 7-10 päeva järel.

Vaata lisaks
http://www.balticagro.ee/vaetised/taiendvaetised/krista-k-plus